bestellen

home | boeken | pers | agenda

boekingen
prozagedichten
foto's
bestellen
contact

pers

over prozagedichten | prospero | rozijnkonijn/rezineknyn | blauwe fedde yn petear | algemeen

naar info rozijnkonijn
| naar info rezineknyn

 


'Het boek roept associaties op met 'De Avonden' van Gerard Reve.'
Sietse de Vries, Leeuwarder Courant


'Al lezende kwam ik volkomen in de ban van deze kleine Maarten Koning van zeventien jaar.'
Jelma Knol, Hjir


'Vanwege de lange ruimtebeschrijving in het begin kost het een beetje moeite om de roman 'Rozijnkonijn' in te duiken, maar die inspanning wordt beloond. (...) Er is niet veel actie, maar het boek ademt een relaxte ontspannen sfeer, waardoor je je al gauw een voelt met de jongeren die hun laatste schooljaar beleven. Het verbaasde mij enigszins dat deze schrijver verhaalt over een jeugd die de mijne had kunnen zijn, terwijl hij vijftien jaar jonger is. Voortdurend bekroop me het gevoel dat er niets nieuws onder de zon is, maar ik vond het een heerlijk boek om te lezen en me te herinneren hoe dat toen ook al weer was.'
Elly Woltjes, Meander


'Het is goed beschouwd een bluessong.'
Wim Brands, Vpro-radio


'Feitelijk heeft De Vries in zijn debuut een na´ef-realistische werkwijze gehanteerd.'
Jabik Veenbaas, Leeuwarder Courant


''Rezineknyn', allinnich al de titel is ien fan 'e moaiste fynsten fan 'e ˘frűne jierren.'
Aly van der Mark, De Koperen T˙n


'Ik have just finished reading Rezinekyn today: it is a beautiful book. Nyk de Vries writes beautifully and quietly so that all the characters come to life against the background events in such a natural way. The language is lovely: simple and direct, with its own hidden poetry and humour. I think that such an unaffected style is magical because the true texture of life can thus be conveyed. This has been sustained with great consistency, so that the subtlety of events is preserved.'
Kate Ashton


'De vlot leesbare roman beschrijft vanuit de ik-persoon Marten het leven in Noardburgum in mei en juni van waarschijnlijk 1988.'
Jan Jelle Koerts, Freeze


'De ambysjes rjochtsje har folslein op 'e muzyk dy't se meitsje. (...) De roman hat in d˙dlik autobiografysk karakter.'
Corry Boelens, Friesch Dagblad


'Foar mysels neamde ik Nyk de Vries nei’t ik him optreden sjoen hie yn PoŰzijwinkel Perdu de ‘Rimbaud fan it Noarden’ en is dat net wat oerdreaun? Hoe kom ik oan dy assosjaasje? It hat grif wat mei syn ˙tstrieling en ˙terlik fan dwaan, syn dichtwurk is knap en iroanysk soms, mar hat net folle mei Rimbaud te krijen. Faaks leit it oan it űngrypbere, in bytsje tsjustere? En dy aparte titel dan, Rezineknyn? Lŕze, dat boek, soe ’k sizze!'
Hedzer Oostra, Mokumer Mjitte Nijs


'Nyk de Vries is in nije namme en yn 't foar: hy is nei myn beskieden miening in echtenien, in skriuwer!'
Joop Boomsma, Joopboomsma.nl


'Met name streek- en generatiegenoten zullen veel herkenbaars tegenkomen.'
D.H. Veenstra, Nederlandse Bibliotheekdienst BV

 

 

 

 home | boeken | pers | foto's | agenda | prozagedichten | boekingen
archief | bestellen | contact


c 2007 www.nykdev.nl